Γαλλικά

Θεματική εβδομάδα

Στα πλαίσια της Θεματικής Εβδομάδας (24 - 28 Μαΐου),

η μαθήτρια Μηλιώνη Νεφέλη, δημιούργησε στο μάθημα

των Γαλλικών την εξής Παρουσίαση.