Επικοινωνία με τους καθηγητές

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας δέχονται τους γονείς για ενημέρωση της προόδου των παιδιών τους σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα